Charakteristika

 

Krajské ředitelství Lesů ČR, s. p. Karlovy Vary (KŘ) obhospodařuje 132.852 ha (z toho 108.015 ha v Karlovarském kraji – 33 % celkové rozlohy kraje) státní půdy. KŘ řídí následující lesní správy: Františkovy Lázně, Kraslice, Horní Blatná a Toužim (vzniklá sloučením bývalé LS Žlutice a LS Teplá) a Přimda (vzniklá sloučením LS Planá a LS Přimda).

Převážná část území spravovaného KŘ Karlovy Vary se nachází v oblasti Krušných hor a Podkrušnohorských pánví, na které navazují Halštrovské hory. V západní části je území ohraničeno Smrčinami a dále Českým lesem s nejvyšším vrcholem Dyleň (980 m n.m.). V jižní části krajského ředitelství se nachází Karlovarská vrchovina, jejíž součástí je Slavkovský les. V západní části se z Chebské pánve zvedá Český les. Na severozápadě hraničí KŘ se Saskem a na jihozápadě s Bavorskem. Z hlediska hospodaření se jedná o velice členité území s velkými rozdíly v nadmořské výšce. Nejnižší místo – údolí řeky Ohře v obci Stráž nad Ohří je ve výšce 320 m n. m. a nejvýše se nachází Klínovec se svými 1.244 m n. m. Obě uvedené lokality jsou součástí LS Horní Blatná.

Lesy v působnosti KŘ mají vysoký stupeň ekologické stability, o čemž svědčí existence zvláště chráněných území – 7 národních přírodních rezervací (1.606 ha), 28 přírodních rezervací (807 ha), 26 přírodních památek (752 ha), 7 národních přírodních památek (166 ha) a několik památných stromů (dub letní, dub zimní, lípa malolistá a velkolistá, smrk).

V roce 2002 získaly všechny lesní hospodářské celky v působnosti jednotlivých lesních správ osvědčení o účasti v certifikaci lesů podle systému PEFC.

KŘ Karlovy Vary také aplikuje spotřebitelský řetězec lesních produktů dle nového standardu CFCS 1004:2006.

Fotogalerie